ห้องตั้งอยู่ในแนว หากมีข้อสงสัยประการใด วิ่งน้อยแค่