ที่ขายเพราะไม่มีเวลานวด มีเชือกและยางยืดที่เอว ลายขาดแถบ ยังมีเซนเซอร์