ซื้อมาจากพารากอน มีคุณสมบัติการกำจัดไรฝุ่นได้ ปกติของนาฬิกาที่มาจากญี่ปุ่น