ที่ใส่ป้ายชื่อแบบคล้องคอ ท่านจะได้รับความใหม่ของสินค้า ปลอดภัยจากการซื้อสินค้า สนใจสอบถามก่อนครับ