จนมาสู่รูปองค์ลอยตัวที่มากด้วยคุณค่าพุทธศิลป์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ฯ บ้านดีพร้อม ขายยกกล่องติดฟิลม์กันรอยอย่างดีนะคะ