และมีล้อสามารถเคลืื่อนย้ายได้สะดวก ปทุมธานี จำนวนห้อง โดรนมือสอง ซื้อมาไม่ค่อยได้เล่น ขายต่อครับ