รุ่นสุดท้ายยอดนิยม รับประกันความพึงพอใจสินค้า ด้ามจับยาว