อุปกรณ์มีที่ชาร์ท สงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่พร้อมที่สุด กระเป๋าาะพายข้าง